[+] | [-]

Vergoeding

Niet alle voedingsadviezen worden vergoed door de zorgverzekeraar. De website www.artsenwijzer.info, geeft informatie over ziekten waarbij een dieetadvies vergoed wordt.

U kunt 3 uren dieetbegeleiding vergoed krijgen via de basisverzekering van uw zorgverzekering. In uw polisvoorwaarden staat of u een verwijzing nodig heeft van uw arts of specialist om voor vergoeding in aanmerking te komen.

De kosten van voedingsadviezen en dieetadvisering die buiten de vergoeding vallen, bedragen 60,00 euro per uur.

Er wordt rechtstreeks aan de zorgverzekering gedeclareerd. De vergoeding uit de basis verzekering gaat wel van het eigen risico. Zie voorwaarden zorgverzekeraar voor meer informatie. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico en kunnen ook 3 uur dieetbegeleiding vergoed krijgen.