Skip to main content

Privacybeleid

Balans voeding en advies vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Balans voeding en advies conformeert zich daarom aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dat betekent onder andere dat zij:

  1. Aardje Hegeman van Balans voeding & advies: duidelijk vermeldt met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doet zij via deze privacyverklaring.
  2. U eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is.
  3. Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die haar databaseservers beheren.
  4. Uw recht respecteert, om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter inzage aan te bieden, te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, te wissen of over te dragen.

Beveiliging
Balans voeding en advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op. 

Https-verbinding
Gegevensuitwisseling met haar site wordt via een veilige verbinding (https) tot stand gebracht.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Zij kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens neem dan gerust contact op via info@balansvoedingendadvies.nl 

Klachtenprocedure

Bespreek uw probleem of klacht eerst met Aardje Hegeman. Wellicht komt u samen met haar eruit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt.

Het beste is om er een aparte afspraak (zonder kosten) voor te maken, zodat zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. Samen zoekt zij met u naar een bevredigende oplossing.

Sinds 1 januari 2017 zijn alle DCN leden voor Klachtenbemiddeling aangesloten bij een onafhankelijke klachten functionaris en voor geschillen bij de Geschilleninstantie Zorggeschil. Het e-mailadres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl.

Vergoeding

Zorgverzekeraars en verwijzing
Bij de zorgverzekeraars CZ, Nationale Nederlanden, Ohra en De Frieslandbank is vergoeding van het consult mogelijk als er een verwijzing is van een arts, specialist of tandarts.

Eigen risico
Ondanks dat de diëtistische begeleiding (gedeeltelijk) kan worden vergoed vanuit de basisverzekering, dient u er rekening mee te houden dat u een eigen risico heeft.

Voor alles uit de basisverzekering, behalve een consult bij de huisarts, betaalt u een eigen risico. Bijvoorbeeld voor uw medicatie, bloedonderzoek, een onderzoek in een ziekenhuis en ook de diëtist.

Heeft u het eigen risico al deels of helemaal verbruikt, dan hoeft u minder of geen eigen risico voor de diëtist te betalen. Eigen risico-bijdrage is vanaf de leeftijd van 18 jaar.

De verzekering houdt bij van welke zorg u gebruik hebt gemaakt en zij sturen u daar een rekening voor.

Zie volgende link: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies.